RI&E

Risico Inventarisatie en Evaluatie

Risico Inventarisatie & Evaluatie

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E): Waarom moet het?

  • U voldoet aan uw wettelijke verplichting.
  • Inzicht in-, bewustwording en managen van de arbeidsrisico’s.
  • Een praktisch plan van aanpak.
  • Kostenbesparing door verlagen verzuim en ongevallen en verhogen van de productiviteit.
  • Geringe investering in vergelijking tot de mogelijke boetes van de Inspectie SZW.

Arbo Select helpt bedrijven en organisaties in de regio bij het opstellen en/of updaten van een praktische en werkbare Risico Inventarisatie en -Evaluatie, inclusief voorstel Plan van Aanpak en de verplichte toetsing hiervan.
Onze aanpak kenmerkt zich door een snelle en zorgvuldige inventarisatie van de risico´s, waarbij rekening wordt gehouden met de praktische invulling van Arbo-eisen in uw specifieke werksituatie.
Onze aanpak vertaalt zich in zeer betaalbare pakketten.

 al vanaf € 1.700 excl. BTW*

*doorlooptijd circa. 1 maand

RI&E: helder beeld

 

Door het  uitvoeren van een Risico Inventarisatie ontstaat een helder beeld van wat uw organisatie al doet én nog moet doen om de Arbozorg op peil te brengen. Het is voor iedere organisatie met personeel wettelijk verplicht om in het bezit te zijn van een uitgevoerde en getoetste RI&E.

RI&E: uitvoering

 

Bij het uitvoeren van de RI&E Inventariseert Arbo Select op basis van interviews (met directie en medewerkers) en een technische rondgang, een breed scala aan zaken binnen uw organisatie.

RI&E thema's

Organisatie en beleid ten aanzien van arbeidsomstandigheden en verzuim

Algemene voorzieningen: hygiëne, orde en netheid, sanitair, kantine, kleedruimte, blusmiddelen, vluchtwegen

Fysische arbeidsomstandigheden: geluid, verlichting, klimaat, daglichttoetreding, straling, trillingen

Chemische factoren: gassen, dampen, stof, gevaarlijke stoffen, vezels

Biologische factoren: micro-organismen, lichaamsvloeistoffen

Lichamelijke belasting: tillen, duwen, trekken, belastende houdingen, repeterende bewegingen

Ergonomische inrichting van werkplekken: (instelling) meubilair, logistiek

Arbeidsmiddelen: gereedschappen, werktuigen en machines

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Welzijn: functie-inhoud, werkdruk, werk- en rusttijden

 

Rapportage

 

Op basis van de gehouden interviews, de medewerkers enquête en de werkplekbezoeken, wordt een rapportage opgesteld. Per onderwerp worden de bevindingen en aanbevolen maatregelen weergegeven, alsmede een verwijzing naar desbetreffende wet- of regelgeving.

 

Aanvullend onderzoek

Bij het uitvoeren van de RI&E kan worden geconstateerd dat de bedrijfssituatie vereist dat er aanvullende onderzoeken moeten worden uitgevoerd. (bijvoorbeeld geluidsmetingen, meting van gevaarlijke stoffen, etc.) Deze aanvullende onderzoeken vormen geen onderdeel van de basis RI&E.     Arbo Select beschikt over adviseurs die ook deze onderzoeken kunnen uitvoeren.

 

Plan van aanpak

Op basis van de bevindingen en aanbevelingen dient u een Plan van Aanpak op te stellen waarin u aangeeft welke actie wordt ondernomen, wie daarvoor verantwoordelijk is en wanneer de betreffende actie wordt uitgevoerd. Arbo Select levert bij de RIE een voorstel Plan van Aanpak dat u eenvoudig kunt aanpassen of overnemen.

 

Functierisico profielen

Door de diversiteit aan functies binnen ondernemingen zijn ook de risico’s per functies verschillend en zullen er ook andere beheersmaatregelen getroffen dienen te worden. Het opstellen van functierisico profielen is een gestructureerde en gebruiksvriendelijke methode. Ook hierin kunnen wij ondersteunen.