Wat is het verschil tussen PAGO en PMO?

PAGO = periodiek onderzoek door de bedrijfsarts, gericht op werk gerelateerde gezondheidsrisico’s, dat de werkgever op grond van de wet aan werknemers moet aanbieden.

PMO = medisch onderzoek naar de algehele gezondheid van de werknemer dat de werkgever op vrijwillige basis kan aanbieden aan werknemers.

PAGO (Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek) en PMO (Preventief Medisch Onderzoek) zijn beide medische onderzoeken bedoeld voor werknemers. De PAGO is bedoeld om arbeidsgebonden gezondheidsrisico’s in kaart te brengen en het PMO is een algemeen gezondheidskundig onderzoek; het brengt de leefstijl en conditie van werknemers in kaart. Het PMO is een aanvulling op het PAGO en kan de werkgever helpen bij het beter invullen van het preventieve beleid op de werkvloer.

Er zijn vier belangrijke punten van verschil tussen PMO en PAGO:

  1. Werkgever en de ondernemingsraad (of Personeelsvertegenwoordiging) zijn actief bij het opstellen en uitvoeren van het PMO betrokken. Zij bepalen, samen met de bedrijfsarts, de inhoud van het PMO en acties die in het bedrijf worden uitgevoerd. Dat is bij PAGO niet altijd het geval.
  2. Het gaat bij PMO niet alleen om onderzoek naar de gezondheid, maar het dient ook preventief te werken. Met de uitkomsten van het onderzoek weet de werknemer immers wat de risico’s zijn voor zijn/haar gezondheid en wat hij of zij moet doen, of laten, om zijn/haar gezondheid te beschermen en te verbeteren als daar een reden voor bestaat, om verzuim in de toekomst te voorkomen.
  3. Bij PMO is er ook aandacht voor de lichamelijke en geestelijke conditie en levensstijl van de medewerkers. Deze zaken zijn immers erg belangrijk voor het goed kunnen functioneren in het werk.
  4. Eventuele verplichte keuringen (op grond van de wet of CAO) kunnen onderdeel uitmaken van het PMO.