ARBO SELECT

Safety Consultancy
&
Interim Management

ARBODIENSTEN

Arbo Select levert maatwerk voor u.

Sparringpartner voor directie aangaande veiligheidsbeleid

 

Incident onderzoek

 

Interim (Veiligheid) Management

 

Niets is prettiger dan in een vertrouwelijke omgeving te kunnen sparren over beleidszaken met een onafhankelijke specialist. Arbo Select is inspirerend waar nodig sturend en biedt bedrijven ondersteuning bij het beoordelen en adviseren van  beleidszaken m.b.t. veiligheid. 

Gevaarlijke situaties, ongevallen met of zonder verzuim kosten geld en veroorzaken menselijk leed. Arbo Select biedt bedrijven ondersteuning bij het uitvoeren van incidentenonderzoek volgens beproefde methodes waardoor soortgelijke situaties in de toekomst voorkomen kunnen worden.

Om voor een korte periode deskundige invulling te kunnen geven aan kritische veiligheidstaken biedt Arbo Select ondersteuning aan bedrijven in de breedste zin van het woord. Interim Veiligheid Management op ieder gewenst niveau binnen de organisatie.

Uurtarief € 95,00 *

Uurtarief € 95,00 *

Uurtarief € 95,00 *

Veiligheidskundige ondersteuning preventiemedewerkers

 

Audit / veiligheidsinspectie

 

Externe Vertrouwenspersoon Ongewenste omgangsvormen

 

Arbo Select biedt bedrijven veiligheidskundige ondersteuning op maat aan de preventiemedewerker om aan de wettelijke eisen te kunnen voldoen. Dit kan variëren van een paar uur per jaar tot wekelijkse ondersteuning.

Arbo Select biedt bedrijven ondersteuning bij het gestructureerd en efficiënt uitvoeren van veiligheidsobservaties, werkplek inspecties en interne audits op praktische uitvoering en handhaving van het veiligheidsbeleid. Het verbeteren van de veiligheidscultuur vindt plaats door systematische analyse van bevindingen en is gebaseerd op feiten.

Om medewerkers een veilige werkplek te bieden heeft Arbo Select expertise in huis om te ondersteunen bij het schrijven van beleid, het geven van voorlichting, opvang en begeleiden van slachtoffers. Arbo Select kan ondersteuning bieden aan interne vertrouwenspersonen binnen grotere organisaties en onderdeel zijn van een klachtencommissie.  

Uurtarief € 85,00 *

Uurtarief € 85,00 *

* Alle prijzen zijn excl. BTW en excl. certificeringskosten

Binnen een straal van 25 km vanaf centrum Ermelo geen voorrijkosten, daarbuiten rekenen wij € 0,54 per km excl. BTW
Voor overige diensten, en werkzaamheden buiten Ermelo, maakt Arbo Select graag vrijblijvend een passende aanbieding

Op alle vermelde diensten en pakketten zijn de algemene voorwaarden van Arbo Select van toepassing

RI&E Pakketten

Risico Inventarisatie & Evaluatie

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E): Waarom moet het?

 • U voldoet aan uw wettelijke verplichting.
 • Inzicht in-, bewustwording en managen van de arbeidsrisico’s.
 • Een praktisch plan van aanpak.
 • Kostenbesparing door verlagen verzuim en ongevallen en verhogen van de productiviteit.
 • Geringe investering in vergelijking tot de mogelijke boetes van de Inspectie SZW.

RI&E Pakket

RI&E pakket + VCA*

RI&E pakket + VCA**

 • Uitvoeren van de Risico inventarisatie
 • Evalueren van de bedrijfsrisico’s
 • Voorstel van het Plan van Aanpak
 • Toetsing door kerndeskundige van RI&E + PvA
 • Uitvoeren van de Risico inventarisatie
 • Evalueren van de bedrijfsrisico’s
 • Voorstel van het Plan van Aanpak
 • Toetsing door kerndeskundige van RI&E + PvA

inclusief VCA* implementatie bestaande uit:

 • Intake
 • Opzetten VCA* structuur
 • Handboek en verplichte VCA* procedures
 • Noodzakelijke VCA* documenten
 • Begeleiding (4 x 2 uur)

 

 • Uitvoeren van de Risico inventarisatie
 • Evalueren van de bedrijfsrisico’s
 • Voorstel van het Plan van Aanpak
 • Toetsing door kerndeskundige van RI&E + PvA

inclusief VCA** implementatie bestaande uit:

 • Intake
 • Opzetten VCA** structuur
 • Handboek en verplichte VCA** procedures
 • Noodzakelijke VCA** documenten
 • Begeleiding (4 x 2 uur)

 

Pakketprijs speciaal voor bedrijven tot 25 medewerkers

€ 1.700 excl. BTW*

*doorlooptijd circa. 1 maand

Pakketprijs speciaal voor bedrijven tot 25 medewerkers 

€ 4.500 excl. BTW*

*doorlooptijd circa. 3 maanden van start tot certificeerbaar bedrijf, exclusief certificeringkosten

Pakketprijs speciaal voor bedrijven tot 25 medewerkers 

€ 6.000 excl. BTW*

*doorlooptijd circa. 3 maanden van start tot certificeerbaar bedrijf, exclusief certificeringkosten

 

Arbo Select helpt bedrijven en organisaties in de regio bij het opstellen en/of updaten van een praktische en werkbare Risico Inventarisatie en -Evaluatie, inclusief voorstel Plan van Aanpak en de verplichte toetsing hiervan.
Onze aanpak kenmerkt zich door een snelle en zorgvuldige inventarisatie van de risico´s, waarbij rekening wordt gehouden met de praktische invulling van Arbo-eisen in uw specifieke werksituatie.
Onze aanpak vertaalt zich in zeer betaalbare pakketten.

RI&E: helder beeld

Door het  uitvoeren van een Risico Inventarisatie ontstaat een helder beeld van wat uw organisatie al doet én nog moet doen om de Arbozorg op peil te brengen. Het is voor iedere organisatie met personeel wettelijk verplicht om in het bezit te zijn van een uitgevoerde en getoetste RI&E.

RI&E: uitvoering

Bij het uitvoeren van de RI&E Inventariseert Arbo Select op basis van interviews (met directie en medewerkers) en een technische rondgang, een breed scala aan zaken binnen uw organisatie.

RI&E: onderwerpen

Organisatie en beleid ten aanzien van arbeidsomstandigheden en verzuim

Algemene voorzieningen: hygiëne, orde en netheid, sanitair, kantine, kleedruimte, blusmiddelen, vluchtwegen

Fysische arbeidsomstandigheden: geluid, verlichting, klimaat, daglichttoetreding, straling, trillingen

Chemische factoren: gassen, dampen, stof, gevaarlijke stoffen, vezels

Biologische factoren: micro-organismen, lichaamsvloeistoffen

Lichamelijke belasting: tillen, duwen, trekken, belastende houdingen, repeterende bewegingen

Ergonomische inrichting van werkplekken: (instelling) meubilair, logistiek

Arbeidsmiddelen: gereedschappen, werktuigen en machines

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Welzijn: functie-inhoud, werkdruk, werk- en rusttijden

 

Rapportage

Op basis van de gehouden interviews, de medewerkers enquête en de werkplekbezoeken, wordt een rapportage opgesteld. Per onderwerp worden de bevindingen en aanbevolen maatregelen weergegeven, alsmede een verwijzing naar desbetreffende wet- of regelgeving.

 

Aanvullend onderzoek

Bij het uitvoeren van de RI&E kan worden geconstateerd dat de bedrijfssituatie vereist dat er aanvullende onderzoeken moeten worden uitgevoerd. (bijvoorbeeld geluidsmetingen, meting van gevaarlijke stoffen, etc.) Deze aanvullende onderzoeken vormen geen onderdeel van de basis RI&E.     Arbo Select beschikt over adviseurs die ook deze onderzoeken kunnen uitvoeren.

 

Plan van Aanpak

Op basis van de bevindingen en aanbevelingen dient u een Plan van Aanpak op te stellen waarin u aangeeft welke actie wordt ondernomen, wie daarvoor verantwoordelijk is en wanneer de betreffende actie wordt uitgevoerd. Arbo Select levert bij de RIE een voorstel Plan van Aanpak dat u eenvoudig kunt aanpassen of overnemen.

 

Functierisico profielen

Door de diversiteit aan functies binnen ondernemingen zijn ook de risico’s per functies verschillend en zullen er ook andere beheersmaatregelen getroffen dienen te worden. Het opstellen van functierisico profielen is een gestructureerde en gebruiksvriendelijke methode. Ook hierin kunnen wij ondersteunen.

CONTACT

Arbo Select
Sportlaan 112
3851CJ Ermelo

0341 552802
06 40274277

ARBO SELECT ©2018 | Webdesign door Paul Hendriksen